Integritetspolicy

Food Pharmacy Store AB (“Food Pharmacy”) med organisationsnummer 559030-0025 arbetar för att säkerställa att din integritet ska skyddas vid användning av våra tjänster. Food Pharmacy är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss här i Stora Kursen om Barn och Mat i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna integritetspolicy informerar vi dig om varför och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter och hur vi använder cookies. Här kan du även läsa om vad du som registrerad har för rättigheter och vart du kan vända dig med frågor eller synpunkter kopplade till Food Pharmacys personuppgiftsbehandling. Integritetspolicyn uppdaterades senast i september år 2019.

1. Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Kund
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar och kontaktar vår kundtjänst. De personuppgifter som du skickar till oss kan t.ex. omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar. När vi gör kundundersökningar anonymiseras alla användaruppgifter. Vår lagliga grund för denna personuppgiftsbehandling är för att kunna fullgöra avtalet mot dig som kund eller för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna lagras i 3 år.

Nyhetsbrev och erbjudanden
Personuppgifter samlas också in vid registrering av intresse av kommande kurser. Har du handlat en kurs hos oss tidigare behandlar vi även dina kontaktuppgifter för att kunna skicka ut erbjudanden till dig. Sådan personuppgiftsbehandling grundar sig på vårt berättigade intresse. Om du har nåtts av oönskade utskick från oss har du, i enlighet med GDPR och marknadsföringslagen, alltid rätt att motsätta dig fortsatta utskick. Det gör du genom att klicka på länken i själva mejlutskicket eller genom att kontakta oss på [email protected]

Medlemskap
Om har ett konto på Barn och Mat behandlar vi dina kontaktuppgifter och de uppgifter du anger i din profil. Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet/villkoren om medlemskap. Personuppgifterna lagras till dess att medlemskapet avslutas.

2. Hur använder vi din personuppgifter?

För följande ändamål:
– för att ge dig som kund en så bra upplevelse som möjligt
r att hantera ditt personliga konto på Stora Kursen om Barn och Mat (om du väljer att skapa ett sådant)
– för att bearbeta dina beställningar och returer och för att kontakta dig angående dina beställningar.
– för att sammanställa statistik
– för att uppfylla lagstiftarens krav på bokföring
– för att marknadsföra våra produkter till dig
– för att skicka kundundersökningar till dig

3. Var lagras dina personuppgifter?

Uppgifterna lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

4. Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter i fall då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring för t.ex. bokföringsregler, eller när det finns andra legala skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen på [email protected] för att lämna klagomål.

5. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer, byter eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Food Pharmacy. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. transportörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för upplysningskontroller för kontroll av identitet, kredit eller indrivning av skulder.

6. Vi skyddar dina personuppgifter

Vi har tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder. Vårt betalningsombud bearbetar dina kort- och personuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden. Du kan läsa mer om dessa standarder på vår leverantörs hemsida – Stripe.com.

7. Personuppgiftsansvarig

Food Pharmacy Store AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Food Pharmacy AB
Riddargatan 20
114 51 Stockholm
Created with